Zadania

Opracujcie prezentację dla uczniów szkoły podstawowej na temat lektury "W pustyni i w puszczy". Efektem pracy będzie pięciominutowe wystąpienie, w którym przedstawicie opracowane zagadnienie (wsparte prezentacją multimedialną). 

W tym celu poszukajcie informacji w internecie i w książkach. Wykorzystajcie podane tutaj (zakładka) źródła, dokonajcie ich selekcji, wybierzcie to, co jest dla Was ważne i przydatne, a przede wszystkim zrozumiałe. Możecie gromadzić materiały w formie wpisów na swoich blogach, które teraz prowadzicie (w nowej zakładce) lub w Dokumentach Google. Pamiętajcie o podawaniu źródeł. Sposób ich zapisu znajdziecie w zakładce "Źródła".

Zespół I
Trasa podróży
Zapiszcie wszystkie miejscowości, które odwiedzili  bohaterowie lektury. Odszukajcie je na mapie Afryki i wyznaczcie trasę podróży dzieci. Możecie przedstawić mapę wirtualną lub papierową (decyzja należy do Was). O każdej z miejscowości przygotujcie krótką informację. Możecie porównać zmiany, jakie zaszły w odwiedzanych miejscach, wykorzystując "Listy z Afryki" tego samego autora lub książkę Mariana Brandysa "Śladami Stasia i Nel".
W czasie prezentacji przedstawicie trasę podróży dzieci i poinformujecie o kolejnych miejscowościach.

Zespół II
Flora i fauna Afryki
Wasza prezentacja będzie swoistym albumem, prezentującym roślinność i zwierzęta Afryki. 
Wykorzystując grafikę, pamiętajcie o przestrzeganiu praw autorskich.
Odszukajcie w tekście powieści opis lian, a następnie odczytajcie taki opis w encyklopedii. Porównajcie oba opisy i sformułujcie wnioski.
W czasie prezentacji przedstawicie rośliny i zwierzęta, o których jest mowa w powieści. W końcowej części zaprezentujecie dwa teksty - opis lian z powieści i opis z encyklopedii oraz wnioski z porównania opisów.

Zespół III
Nieznane nam zjawiska przyrody 
Odszukajcie w tekście lektury opisy zjawisk przyrody, jakich u nas nie ma. Wypiszcie je i zilustrujcie fragmentami tekstu. Może uda się Wam znaleźć grafikę obrazującą dane zjawisko, np. burzę piaskową, porę dżdżystą lub fatamorganę.

Zespół IV
Wioski murzyńskie - ludzie, ich zwyczaje i obrzędy
Wynotujcie z tekstu nazwy wiosek i plemion murzyńskich, które odwiedziły dzieci podczas swojej podróży. Przedstawcie ich życie - zwyczaje i obrzędy, np. braterstwo krwi, taniec wojenny, a także choroby (śpiączka, malaria) i problem braku wody. Wyszukajcie ciekawostki o życiu tych plemion dzisiaj.

Zespół V
Prawda i fikcja w powieści
Czas akcji -  Proszę określić czas akcji.
Kanał Sueski - odszukajcie informacje na temat budowy Kanału Sueskiego. Jak możemy wykorzystać te informacje?
Postacie - W powieści spotykamy dwie postacie historyczne. Poszukajcie informacji na temat tych bohaterów w encyklopedii. Porównajcie encyklopedyczne prezentacje bohaterów z opinią na kartach powieści. Czy autor przedstawia je zgodnie z prawdą historyczną? Swoje stanowisko poprzyjcie argumentami.
Wydarzenie historyczne - O  jakim wydarzeniu historycznym jest mowa w powieści? Poszukajcie informacji w encyklopedii.
W prezentacji wskażcie, co jest prawdą, a co fikcją w powieści.
Zadanie indywidualne dla chętnych
Przygotujcie najciekawsze dla Was wydarzenia z życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Pamiętajcie o podaniu źródeł.


Zadanie dodatkowe dla chętnych zespołów
Po opracowaniu tematu zespołowego (kiedy już sami się nauczycie) przygotujcie zestaw zadań sprawdzających, np. krzyżówki, quizy, zagadki, pytania testowe, itp..., które wykorzystacie podczas prezentacji w klasie.


Źródło grafiki www.miedzykulturowa.org.pl           
              

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz